>พับจดหมาย (how to fold the letter)

posted on 13 Jun 2011 13:11 by phajae in DIY
ทำงานเลขานุการมา เราก็คุ้นเคยกับการพับจดหมายใส่ซองหรือพับจดหมาย
แบบมาตรฐานที่เคยร่ำเรียนมา คือ พับ 2 พับ 4 ลองมาเปลี่ยนวิธีการพับดูบ้าง
เป็นแบบต่าง ๆ ซึ่งการพับแบบนี้ แทนที่จะใส่ซอง ก็เปลี่ยนมาสอดไว้พร้อม
กับสิ่งของหรือวางบนโต๊ะทำงาน เพื่อสื่อสาร แต่เป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ข้อความ
ยาวกว่าปกติ  กันคนที่ไม่ใช่เจ้าของเปิดอ่านได้สะดวก เพราะจะต้องคลี่ออกมา
วันนี้ นำเสนอแบบคอปกเสื้อ


ขั้นตอนที่ 1  นำกระดาษที่พิมพ์ข้อความขนาด A4 กลับด้านหลังที่ไม่มีตัวอักษร


ขั้นตอนที่ 2 พับครึ่งหนึ่ง แนวยาว


ขั้นตอนที่ 3  พับต่อเป็น 3 ส่วน


ขั้นตอนที่ 4  พับทั้งสามส่วน เข้าด้วยกัน


ขั้นตอนที่ 5  พับครึ่งหนึ่งของกระดาษ เป็นแนวเฉียง ดังรูป


ขั้นตอนที่ 6 พับขาแต่ละด้านเข้ามา โดยให้ปลายขาอยู่ในแนวเดียวกับกระดาษ


ขั้นตอนที่ 7 พับขาอีกด้านหนึ่งที่เหลือ แล้วสอดเข้าไปในด้านตรงข้าม


ขั้นตอนที่ 8  กลับอีกด้านก็จะได้รูปคอปกเสื้อ
คลิปด้วยลวดเสียบสีสวยแบบต่าง ๆ 

Comment

Comment:

Tweet

เก๋ ดีจัง ขอบคุณค่ะ big smile

#1 By Initmate on 2011-06-25 07:34